Hatékony
érdekképviselet
 


Európai Vállalkozási Díj
2006.
Felelős Vállalkozás Díj
I. helyezett
2800 Tatabánya,
Komáromi u. 16.

Tel./fax.: 34/311-399
E-mail: kemkiszov@upcmail.hu
Web: www.kemkiszov.hu

Pályázat

Pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

GINOP-1.3.1-15 kiírás

 

A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

 

A pályázat benyújtható: 2015. június 22. – 2017. június 22.

Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Keretösszeg: 5 Mrd Ft.

Támogatás formája:

-         Vissza nem térítendő támogatás, maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a. (A támogatási összeg nem haladhatja meg a kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 MFt-tal szorzott összegét.)

-         Előleg igénylésére nincs mód.

Pályázatot nyújthat be:

Exportárbevétellel rendelkező, legalább 2 főt foglalkoztató mikro-, kis-, és középvállalkozás.


Támogatási összeg: 1,5-20 M Ft
Támogatási intenzitás: maximum 50 %.

Önállóan támogatható tevékenység:

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

Külföldi árubemutató szervezése

Önállóan nem támogatható tevékenység:

-         Piacra jutás támogatása, 

-         Információs technológia-fejlesztés, 

-         Tanácsadás igénybevétele,

-         Piackutatás elkészítésének költsége,

-         Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, 

-         Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

Kötelező vállalások:

-         létszámtartás: a projekt fizikai befejezését követő két évben az éves átlagos statisztikai létszám nem csökken,

-         külkereskedelmi felelős kijelölése: teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani,

-         piackutatás: piacra juttatni kívánt termék tekintetében piackutatást kell végezni,

-         idegen nyelvű honlap: megvalósítási időszak végére két idegen nyelven váljon elérhetővé a honlap,

-         amennyiben a támogatást igényelő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet és a támogatási összeg a 20 MFt-ot meghaladja, 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára új munkahelyet kell létesíteni, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. (A támogatást igényelővel azonos vállalkozásnak minősül a támogatást igényelőnek a 651/2014/EU rendelet 1.sz. melléklete alapján meghatározott partner, vagy kapcsolt vállalkozása is.)

 Megyei városok

Ács


Bábolna


Dorog


Esztergom


Kisbér


Komárom


Nyergesújfalu


Oroszlány


Tata


Tatabánya
 

A honlapot készítette: KEM-Bridge Net - www.kembridge.hu